Hoe werkt politiek?

Je hebt altijd wel een keer dat je je verbaast over de politiek. Hoe werkt het en waar dient ze voor? Op deze site kan jij die vragen stellen. Ze worden beantwoord door studenten met interesse in politiek. Wij zoeken het graag voor jou uit!

<p>De koningin eist op Prinsjesdag alle aandacht op. De rol van de minister-president is op Prinsjesdag een stuk minder groot: zolang hij een kostuum aan heeft en glimlacht, doet hij wat hij moet doen. Zijn invloed is echter groter dan je denkt.

De ChristenUnie is een politieke partij met een protestants-christelijke achtergrond die zichzelf ziet als ‘sociaal-christelijk’. De partij heeft op het gebied van sociaal-culturele en sociaal-economische onderwerpen progressieve opvattingen. Voor wat betreft orgaandonatie en euthanasie, kan de partij weer als conservatief worden gezien.

Terwijl de koningin zich nog aan het beraden was op een volgende stap in het informatieproces, hadden de fractieleden van de PVV besloten dat ze toch weer aan wilden sluiten bij de onderhandelingen. Dit alles leverde een opmerkelijke dag op, die ermee eindigde dat de vicevoorzitter van de Raad van...

In 2007 hebben 46% van de stemgerechtigde Nederlands gestemd bij de Provinciale Statenverkiezingen. Dit tegenover 80% bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2006. De Nederlandse bevolking is duidelijk minder betrokken bij de provincie.

In België noemen ze dat een schepen. Een schout en schepenen hebben we in Nederland al ruim tweehonderd jaar niet meer. Tegenwoordig noemen we dat de burgemeester en de wethouders.

Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. Artikel 6.1: Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden van 24 augustus 1815

Als een regeringsperiode is afgelopen mogen we weer naar de stembus om onze mening te geven over wie wij zien regeren. Wij kiezen dan de leden van de Tweede Kamer. Maar dat is niet de regering, en niet het kabinet. We kunnen na een maand in de krant lezen wie...