Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. Artikel 6.1: Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden van 24 augustus 1815

De scheiding tussen kerk en staat is niet hetzelfde als een scheiding tussen religie en politiek. Bovenstaand gedeelte is in het verleden in de Grondwet opgenomen toen er vrij veel frictie was in Nederland tussen de katholieken en protestanten. Dit gedeelte van de Grondwet geeft aan dat de wet boven de kerk, en religie, staat. Het belangrijke punt hierbij is, is dat de kerk de wet niet voorschrijft - wat in vroeger tijden wel anders was.

Er zijn mensen die het grotendeels eens zijn met een geloof, of in ieder geval vanuit hun geloofsovertuiging een visie op Nederland hebben. Dat kan in Nederland, wij hebben een democratie, en als er tijdens verkiezingen genoeg mensen op jouw en je partij stemmen kun je dat uitdragen zolang het in overeenstemming met de wet is.

Robert Buurman