In 2007 hebben 46% van de stemgerechtigde Nederlands gestemd bij de Provinciale Statenverkiezingen. Dit tegenover 80% bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2006. De Nederlandse bevolking is duidelijk minder betrokken bij de provincie.

De opzet van de provincie is te vergelijken met die van het land of van gemeentes. De Provinciale Staten zijn dan te vergelijken met de Tweede Kamer, en de Gedeputeerde Staten met het kabinet. Daarnaast is er de Commissaris van de Koningin, die net als burgemeesters gekozen wordt door de regering. De leden van de Provinciale Staten worden eveneens eens in de vier jaar gekozen, door de kiesgerechtigde bewoners van een provincie. Ook de statenleden maken deel uit van een politieke partij en vormen zo fracties binnen de Provinciale Staten.

De hoofdtaak van de Provinciale Staten is het controleren en in zekere mate adviseren van de Gedeputeerde Staten die voor het dagelijkse bestuur zorgen. Daarnaast is ook elk statenlid lid van een statencommissie.

Een kleine, maar heel belangrijke verantwoordelijkheid van de Provinciale Staten is het feit dat de leden van de Eerste Kamer door de Provinciale Staten worden gekozen. Dit zorgt dus dat de Provinciale Statenverkiezingen een effect hebben op de landelijke politiek. De ‘lokale’ verdeling van politieke partijen wordt zo vertaald naar een landelijke in de Eerste Kamer. Helaas is de opkomst bij deze verkiezingen erg laag omdat de bevolking niet zo bekend is met het provinciale bestuur.

Robert Buurman