<p>De koningin eist op Prinsjesdag alle aandacht op. De rol van de minister-president is op Prinsjesdag een stuk minder groot: zolang hij een kostuum aan heeft en glimlacht, doet hij wat hij moet doen. Zijn invloed is echter groter dan je denkt.

De belangrijkste rol van de minister-president is die in de aanloop naar en na afloop van de troonrede. De minister-president schrijft de troonrede namelijk zelf, in samenwerking met de ministerraad. Alle ministers leveren materiaal aangaande hun beleidsterrein aan de minister-president, die er op zijn beurt een voorlopige tekst van maakt. Deze tekst wordt ook besproken met het staatshoofd, zodat deze niet voor verrassingen komt te staan op het moment dat de tekst wordt voorgelezen.

Op de dag zelf zal de minister-president met zijn partner aanwezig zijn bij de troonrede.Na de troonrede biedt de minister van Financiën de rijksbegroting en miljoenennota aan, aan de Tweede Kamer, ook hier heeft de minister-president dus weinig te doen. De miljoenenenota is een uitleg van wat er in de rijksbegroting staat. Miljoenennota is eigenlijk een verouderde term: inmiddels gaat het om honderden miljarden in de rijksbegroting.

Na het aanbieden van de rijksbegroting zal de rol van de minister-president vooral het geven van interviews zijn, waarin hij alvast wat uitleg geeft over de plannen voor komend parlementair jaar. Prinsjesdag kun je voor de minister-president vooral zien als de laatste dag waarop hij zich kan voorbereiden op de Algemene Politieke Beschouwingen.

De zwaarste taak voor de minister president, zit hem in de verdediging van de begrotingsplannen voor het opvolgende jaar. Op de derde woensdag en donderdag van september verdedigt hij namens en in aanwezigheid van het volledige kabinet de plannen in de Algemene Politieke Beschouwingen. De begroting moet namelijk goedgekeurd worden door het parlement.

Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen moet de minister-president in vorm zijn, want het parlement kan moties indienen, waarin partijen aan kunnen geven of ze het eens, danwel oneens zijn met de plannen voor komend jaar.

Dit jaar hebben we te maken met een bijzondere situatie. Aangezien de huidige minister president demissionair is, heeft het volgens een meerderheid in de kamer geen zin om in debat te gaan met een minister president die nog heel kort te gaan heeft. Het lijkt erop dat de fractievoorzitters liever wachten op de regeringsverklaring van een nieuw kabinet.

Uiteraard zal de begroting wel behandeld worden. Minister De Jager van Financien zal dit namens de regering doen tijdens de financiele beschouwingen.

Paul Smit