De ChristenUnie is een politieke partij met een protestants-christelijke achtergrond die zichzelf ziet als ‘sociaal-christelijk’. De partij heeft op het gebied van sociaal-culturele en sociaal-economische onderwerpen progressieve opvattingen. Voor wat betreft orgaandonatie en euthanasie, kan de partij weer als conservatief worden gezien.

De ChristenUnie is voortgekomen uit het Gereformeerd Politiek Verbond (GPV) en de Reformatorisch Politieke Federatie (RPF). De GPV en RPF waren beginselpartijen, partijen die zich richten op een bepaalde overtuiging en niet direct op regeringsdeelname.

In de loop der jaren zijn GPV en RPF zo erg naar elkaar toegegroeid, dat ze begin 2000 politiek gefuseerd zijn. In tegenstelling tot het CDA, waar veel Rooms-Katholieken in vertegenwoordigd zijn, kunnen we de ChristenUnie toch zien als een protestantse partij.

Na de verkiezingen van 2006 is de ChristenUnie in beeld gekomen voor regeringsdeelname, omdat de coalitiebesprekingen tussen CDA, PvdA en SP mislukt zijn. Door de sociale signatuur en de christelijke achtergrond, zou de ChristenUnie de lijm kunnen zijn tussen CDA en PvdA. De Christenunie krijgt drie bewindslieden in het kabinet:

André Rouvoet (tot dan toe fractievoorzitter van de ChristenUnie) wordt minister van Jeugd en Gezin en tevens vice-premier.

Eimert van Middelkoop (tot dan toe eerstekamerlid) wordt minister van Defensie en

Tineke Huizinga wordt staatssecretaris op het ministerie van Verkeer en Waterstaat

Na het uiteenvallen van het kabinet Balkenende IV naar aanleiding van de kwestie rond de verlenging van de missie in Afghanistan op 20 februari 2010, krijgen Rouvoet er het ministerschap van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) bij, Tineke Huizinga neemt de portefeuille van minister Cramer van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) over en Eimert van Middelkoop wordt ook demissionair minister van Wonen, Wijken en Integratie (WWI).

Bij de tweedekamerverkiezingen van 9 juni 2010 verloor de ChristenUnie een zetel. De partij heeft nu 5 zetels in het parlement. André Rouvoet is fractievoorzitter.

In de Eerste Kamer heeft de partij 4 zetels.

Het grootste deel van het electoraat van de ChristenUnie bevindt zich in wat ook wel de ‘bible belt’ wordt genoemd. In de overwegend katholieke provincies Noord-Brabant en Zuid-Limburg heeft de ChristenUnie aanzienlijk minder potentie. Waar de partij in de noordelijker gelegen provincies vaak deelname heeft in het provinciebestuur (Gedeputeerde Staten), heeft de partij in de Provinciale Staten van Brabant 1 zetel en in Limburg helemaal niets.

Paul Smit