De oudst bekende democratie is natuurlijk de Griekse, de jongste is die van Bhutan. In 2008 zijn er voor het eerst verkiezingen gehouden voor de nationale Assemblee.

Paul Smit