Hare majesteit de koningin heeft ontslag verleend aan alle ministers van PvdA huize. Het ontslag werd afgelopen zaterdag door minister-president Balkenende aangeboden en is inmiddels dus goedgekeurd. Hieronder vind je de opstelling waarmee kabinet Balkenende IV tot 9 juni demissionair mee zal doorgaan

Al eerder was bekend dat de ministers van Christenunie en CDA door zouden gaan en de portefeuilles van hun ex-collega’s van de PvdA. Nu is ook bekend geworden wie wat gaat doen. Het kabinet zal gewoon Balkenende IV als werktitel blijven dragen. Eimert van Middelkoop van defensie neemt de portefeuille Wonen, Wijken en Integratie van Eberhardt van der Laan over. Ernst Hirsch Ballin van Justitie neemt de portefeuille Binnenlandse Zaken van Guusje ter Horst over. André Rouvoet van Jeugd en Gezin neemt de portefeuille Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van Ronald Plasterk over. Jan Cees de Jager, staatssecretaris van Financiën, volgt zijn baas Wouter Bos op, die nu alleen nog partijleider van de PvdA is. Tineke Huizinga wordt minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu in plaats van Jacqueline Cramer. Dat het kabinet demissionair is, betekent dat er geen ingrijpende beslissingen zullen worden genomen. Onder andere de verhoging van de AOW-leeftijd en de voorgenomen bezuinigingen zijn daardoor aan het wankelen gebracht

Paul Smit