Alle namen voor het kabinet Rutte-Verhagen zijn bekend. Donderdag zal de volledige ploeg met koningin Beatrix op het bordes van Paleis Huis ten Bosch staan.

Hier vindt u een korte verdeling van de ministersposten en staatssecretariaten. Het kabinet telt 12 ministers en 8 staatssecretarissen.

Algemene Zaken: Mark Rutte

Hoewel Mark Rutte op 23 mei in Buitenhof heeft aangegeven dat hij bij een minderheidskabinet in de Tweede Kamer zou blijven, zal hij de rol van minister president op zich nemen.
Zijn ministerie houdt zich bezig met de coördinatie van het algemeen regeringsbeleid en van de overheidscommunicatie. Ook verzorgt het departement de voorlichting over het Koninklijk Huis.

Economische Zaken: Maxime Verhagen (tevens vicepremier)

Voluit zal het ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie heten. Het ministerie van Landbouw kan dan worden opgeheven.
Ter ondersteuning van Verhagen, zal Henk Bleker zich als staatssecretaris ontfermen over landbouw en buitenlandse handel. In het buitenland zal Bleker zich minister van landbouw mogen noemen.

Binnenlandse Zaken: Piet-Hein Donner

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en koninkrijksrelaties zal bemand worden door de huidige minister van sociale zaken en werkgelegenheid. Hier gaat hij zich bezighouden met openbaar bestuur, een veilige samenleving en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen.
Donner zal verantwoordelijk zijn voor het onderwerp integratie.

Immigratie en asiel: Gerd Leers

Deze minister zal ook gehuisvest worden op het ministerie van Binnenlandse Zaken. Omdat immigratie een belangrijk thema is in verband met de gedoogsteun van de PVV, wordt hier een speciale minister voor aangesteld.

Onderwijs: Marja van Bijsterveldt

Marja van Bijsterveldt is nu al staatssecretaris van onderwijs, nu mag ze het als minister van onderwijs, cultuur en wetenschap gaan proberen. Omdat dit kabinet innovatie tot speerpunt heeft gebombardeerd, zal ze samen met Maxime Verhagen optrekken op dit punt.
Halbe Zijlstra, voormalig woordvoerder onderwijs van de VVD, wordt staatssecretaris.

Buitenlandse Zaken: Uri Rosenthal

U heeft hem al eerder als informateur voorbij zien komen. Uri Rosenthal zal de Nederlandse belangen in het buitenland gaan vertegenwoordigen.
Zijn rechterhand wordt Ben Knapen. Het aandachtsgebied van Knapen wordt zeer waarschijnlijk Europese zaken en ontwikkelingssamenwerking.

Veiligheid: Ivo Opstelten

Het ministerie van Veiligheid en Justitie wordt het speelveld van Ivo Opstelten. Als ex-burgemeester van 6 gemeenten, waaronder Utrecht en Rotterdam, heeft hij veel ervaring met lokale veiligheidsaangelegenheden.
Staatssecretaris op dit departement wordt voormalig officier van justitie Fred Teeven. Teeven heeft in zijn politieke carrière veel nadruk gelegd op de bestrijding van misdaad. Eerst als kamerlid voor Leefbaar Nederland en later bij de VVD.

Financiën: Jan Kees de Jager

Op het ministerie van Financiën blijft het zoals het was: De Jager blijft deze post bekleden.
Hij krijgt versterking van Frans Weekers, die namens de VVD staatssecretaris wordt op dit departement.

Verkeer: Melanie Schultz

Op het ministerie van Infrastructuur en Milieu, een samenvoeging van (delen van) Verkeer en Waterstaat en Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieu, zal Melanie Schultz haar intrede doen. Geen onbekend terrein voor haar: ze was eerder al staatssecretaris van verkeer.
Joop Atsma, die als kamerlid al 12 jaar voor het CDA actief was, wordt beloond met een post als staatssecretaris van Infrastructuur.

Sociale Zaken: Henk Kamp

Henk Kamp was eerder minister van Defensie, maar vanaf donderdag is hij minister van sociale zaken en werkgelegenheid.
Hij zal geholpen worden door Paul de Krom, die een staatssecretariaat voor zijn rekening mag nemen.

Volksgezondheid: Edith Schippers

De portefeuille van Ab Klink, Volksgezondheid, Welzijn en Sport, wordt overgenomen door Edith Schippers. Zij was eerder de rechterhand van Mark Rutte bij de coalitieonderhandelingen.

De grootste verrassing van het CDA is de staatssecretaris van VWS: Marlies Veldhuijzen van Zanten-Hyllner. Zij was nog geen lid van het CDA, maar werd dat de zondag voor de bordesscène.

Defensie: Hans Hillen

Nu is hij nog fractievoorzitter voor het CDA in de eerste kamer, maar spoedig zal hij zijn intrek nemen in het ministerie van Defensie.

Paul Smit