Het was een latertje voor de CDA-fractie vannacht. Een meerderheid is akkoord met het conceptregeerakkoord dat gesloten is met de VVD en met het gedoogakkoord met de PVV. Er zijn echter ook fractieleden die liever het congres van zaterdag in Arnhem afwachten.

Fractievoorzitter Maxime Verhagen heeft aangegeven dat een meerderheid van de fractie de akkoorden steunt. Aanstaande zaterdag is het CDA-congres in Arnhem. Het spant erom of de meerderheid van de leden die de akkoorden steunt, groot genoeg is om dissidenten Koppejan en Ferrier over de streep te trekken.

Paul Smit