De Partij voor de Vrijheid van Geert Wilders is een extreemrechtse partij en de Socialistische Partij is extreemlinks. Zo worden ze althans vaak afgeschilderd door verschillende media, hun politieke concurrenten en door sommige mensen op straat.

In de huidige indeling van de Tweede Kamer zit de eerste partij ook helemaal aan de rechterkant en de laatstgenoemde helemaal aan de linkerkant van de voorzitter. Zo zijn de termen links en rechts ook ontstaan.

Na de Franse revolutie, aan het begin van de negentiende eeuw, werd het Franse parlement opgericht, de Assemblée Nationale. De partijen die rechts van de voorzitter zaten, waren de toenmalige machthebbers. Zij hadden er geen belang bij dat er grote veranderingen zouden plaatsvinden in Frankrijk. Het waren wat meer conservatieve mensen, zoals adel en kerkelijk leiders. Links van de voorzitter bevonden zich de mensen die heel erg voor verandering waren, die bijvoorbeeld de macht aan de burgers of aan de armen wilden geven. Zij hadden wel baat bij vernieuwing.

Het is heel erg moeilijk om termen als ‘links’ en ‘rechts’ te definiëren. Het is minimaal net zo moeilijk om een verschil te definiëren tussen progressief en conservatief. De partijen van nu zijn moeilijk zo te karakteriseren. Conservatieven zijn vaak gericht op het behoud van dingen zoals ze zijn of voor de terugkeer naar dingen zoals ze vroeger waren. Progressieven zijn vaak gericht op verandering. Grof gezegd, worden linkse partijen voornamelijk als socialistisch gezien en rechtse partijen voornamelijk als conservatief of christelijk, het midden wordt ingenomen door liberalen.

We kunnen wel zeggen dat links en rechts tegenwoordig moeilijk te definiëren zijn. Er zijn rechtse partijen met zeer progressieve opvattingen en er zijn linkse partijen met zeer conservatieve standpunten. Ondertussen vallen politicologen van tijd tot tijd over elkaar heen als er nieuwe manieren worden bedacht om links en rechts in nieuwe verdelingen te vatten. Voorlopig kunnen we er alleen wel vanuit gaan dat links en rechts de meest gangbare verdeling zal blijven.

Paul Smit