Als jij het voor het zeggen zou hebben, zou het allemaal wel even anders gaan in Nederland. Maar hoe kom je nou eigenlijk op een van die blauwe stoeltjes in het parlement te zitten?

aansluiten

Nederland kent diverse politieke partijen. Deze partijen zijn eigenlijk groepen mensen die bepaalde ideeen delen over de koers van Nederland.
Als je in de Tweede Kamer wilt, kun je je aansluiten bij een politieke partij. Je kunt dan bij de partij kenbaar maken dat je graag in de Tweede Kamer zou willen zitten. Voor iedere verkiezingen stellen politieke partijen namelijk lijsten samen. Op deze lijst staan mensen waarvan de partij wil dat ze volksvertegenwoordiger worden. Een (vertegenwoordiging van) het partijbestuur stelt de lijst samen en deze kan ter goedkeuring nog voorgelegd worden aan de leden of de afdelingen van de politieke partij.

hoe kom ik op een lijst?

Politieke partijen zullen proberen om zoveel mogelijk zetels binnen te halen. Daarom zullen ze over het algemeen proberen om een zo breed mogelijke groep mensen aan te spreken. Je ziet op kandidatenlijsten daarom vaak een hele brede selectie van achtergronden uit de samenleving. Denk aan de verdeling tussen man/vrouw, stad/platteland, etnische achtergronden en vakgebieden. Je zult makkelijker hoog op een lijst komen als jij kiezers aanspreekt die de andere aspirant-kandidaten niet aanspreken.

voorkeurstemmen

Als je eenmaal op de lijst staat, kun je met voorkeurstemmen gekozen worden. Dat betekent dat je 25% van de kiesdeler aan stemmen gekregen moet hebben. Dit lukt een of twee mensen.

eigen partij

Je kunt natuurlijk ook een eigen partij oprichten. Op de site van de kiesraad zie je hoe dat in zijn werk gaat.

Paul Smit