Grondwettelijk is de macht van koningin Beatrix zeer beperkt als staatshoofd van Nederland. Toch is er regelmatig ophef als er gesuggereerd wordt dat de koningin invloed uitoefent. Heeft de koningin eigenlijk politieke macht?

ceremoniële functie

Eens per jaar leest de koningin de troonrede voor aan de verenigde vergadering der Staten Generaal. Dat betekent dat Eerste en Tweede Kamer samen in een zaal zitten: de Ridderzaal. De koningin heeft in principe weinig te vertellen over wat er precies in de troonrede staat, dat wordt bepaald door de leden van het kabinet en in het bijzonder door de minister president.

wetgeving

De koningin ondertekent alle wetten en Algemene Maatregelen van Bestuur. De koningin is het niet automatisch eens met de wetgeving en A.M.v.B., maar het geeft wel aan dat de juiste procedures zijn gevolgd.
Op het moment dat een A.M.v.B. over een persoon gaat, wordt het een Koninklijk Besluit genoemd (K.B.). Denk aan de benoeming van een Commissaris der Koningin.

het geheim van Paleis Noordeinde

De koningin heeft niets te vertellen over de manier waarop het land bestuurd wordt. Toch voert ze regelmatig gesprekken met de minister president. De koningin heeft het recht om over staatszaken geïnformeerd te worden.
Doordat de koningin al decennia lang gesprekken heeft met de ministers president, heeft ze veel kennis vergaard over het bestuur van het land. We zullen echter nooit weten wat Beatrix bespreekt, omdat niets wat de koningin met ministers bespreekt openbaar gemaakt mag worden. Dit wordt ook wel het geheim van Paleis Noordeinde genoemd.

formatie

Het staatshoofd kan haar invloed het best toepassen na de verkiezingen, als er een nieuwe regering gevormd moet worden. De koningin benoemt dan degene die de verkennende gesprekken moet gaan voeren met de betrokken politieke partijen, de informateur.
Tijdens het formatieproces speelt altijd de discussie op dat het parlement zelf eigenlijk een informateur zou moeten benoemen. Tot op heden gebeurt dat niet.

Bilderberg

Koningin Beatrix heeft in de loop der jaren een omvangrijk netwerk opgebouwd. De koningin heeft veel staatsbezoeken afgelegd en ze rekent veel koninklijke families en regeringsleiders tot haar vriendenkring
Niemand weet echter hoe machtig ze nou echt is. Wel is bekend dat ze bijvoorbeeld voorzitter is geweest van de Bilderbergconferentie. Dit zijn politieke conferenties met een geheim karakter, die bezocht worden door zeer invloedrijke mensen.

Paul Smit